Skip Ribbon Commands
Skip to main content
About MNGHA News Contact Us عربي

Online Phone Directory

Online Phone Directory

Dammam Phone Directory  
  
  
  
Patient Relation31144علاقات المرضى
Physiotherapy32740 / 32741العلاج الطبيعي
Medical Records32824السجلات الطبية
Business Center32558مركز الأعمال
Medical Imaging32870 / 32871التصوير الطبي
Pathology & Laboratory31697المختبر وعلم الأمراض
  
  
  
Nurse Station31332/31331مركز التمريض
Reception Desk31358 / 31335الاستقبال
  
  
  
In Patient32870 / 32871الأجنحة
Out Patient (Female)32870 / 32871العيادات الخارجية - نساء
  
  
  
Pediatrics / Ob-Gyn31601 / 31602الأطفال/ النساء والولادة
Medical / Surgical31603الطب والجراحة
ENT / Ophthalmology31604 / 31606الأنف والأذن والحنجرة / طب العيون
Diabetic Educator32757تثقيف مرضى السكر
Pathology & Laboratory31396المختبر وعلم الأمراض خدمات المرضى
Eligibility32760 / 32761أهلية العلاج
Male & Female Registration and Admission32811/32812/32813التسجيل والتنويم
Male & Female Appointment Desk32819/32818/32817المواعيد
Day Care Operations31062عمليات اليوم الواحد
  
  
  
Ward 131017 / 31018 / 31020جناح 1
Ward 231027 / 31028 / 31030جناح 2
Ward 331037 / 31038 / 31040جناح 3
NICU31159 / 31160العناية المركزة للمواليد
ICU31047 / 31048العناية المركزة
L&D31077 / 31078 / 31079 / 31080الولادة
  
  
  
In Patient31681 / 31682الأجنحة
Out Patient (Female)32789العيادات الخارجية - نساء
Out Patient (Male)32788العيادات الخارجية – رجال
Male Reception PHCC32668استقبال - رجال
Female Reception PHCC32668استقبال- نساء
Medication Refill 32551طلب تكرار الأدوية 
  
  
  
Laboratory30191المختبر
Medical Imaging30179التصوير الطبي
Medical Records30198السجلات الطبية
Nursing Station30149التمريض
ER30130الطوارئ
Patient Relation30102علاقات المرضى
Patient Education30218تثقيف المرضى
Dental30145الأسنان
Patient Services Male30165استقبال - رجال
Patient Services Female30167استقبال - نساء
Last Modified

7/30/2021 12:23 PM

Loading